+36 20 540 9495 info@embryo.hu

VP2-4.1.4-16 „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése”

A kedvezményezett neve:

MILKMEN Földesi Tejtermelő Kft.

A projekt címe:

„Öntözés kialakítása a Milkmen kft-nél”

A projekt azonosítója:

1956867273

A MILKMEN Kft. több mint 20 éve üzemelteti szarvasmarha tenyésztő telepét Paks mellett, Földespusztán. A telep melletti földeken szántóföldi növények termesztését végzi, elsődlegesen az állatállomány takarmányozásának ellátásához, másodsorban értékesítés céljából.

Az egyre kiszámíthatatlanabb természetes csapadék mennyiségek okán felmerült az igény öntözőrendszer kialakítására, első körben a kelesztő öntözések szükség szerinti elvégzésére.

A tehenészeti telep vízellátása saját kútból történik.

Jelen projekt elsődleges célja az öntözés lehetőségének korszerű, energiatakarékos, hatékony kialakítása (víztakarékos technológiával), mely révén az üzemeltetés fajlagos költségei alacsonyan tarthatók, az öntözővíz kijuttatása pontosan szabályozott, egyenletes módon történhet majd.

  1. novemberében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte a projekt megvalósításához benyújtott kérelmet. A tervek szerint a projekt összes elszámolható költsége nettó 238 693 366,- Ft lesz, melyből az elnyert, vissza nem térítendő támogatási összeg: 119 346 681,- Ft, 60 %-os támogatás intenzitás mellett. A projekt költségvetésén belül az általános költségek 5 967 332,- Ft. támogatásban, míg a megvalósítani kívánt beruházás 113 379 350,- Ft. támogatásban részesült.

A tervezett beruházás helyszíne:

7030 Paks-Földespuszta, Pusztahencse 0120/56 hrsz. és Pusztahencse 0112, 0118/6 hrsz, Györköny 0149/75 hrsz

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.

Beruházás, fejlesztés:

Jelen projekt keretében kiépítésre kerül egy meglévő kutat, mint vízbázist kihasználó mobil öntözéstechnológia.

A Társaság használatában lévő területeken történő kelesztő öntözéshez egy CADMAN típusú mobil, víztakarékos öntözőrendszer kerül kialakításra, egy traktor meghajtású szivattyúval. A rendszer részbeni működtetéséhez megújuló energia (napelem berendezés) is kiépítésre kerül. A technológia alkalmas a rövid időn belüli, nagy területen történő mezőgazdasági célú öntözéshez.

Tervezett öntözési mód: öntöződob, víztakarékos öntözőkonzollal. A szarvasmarha telepen már meglévő víz kivételből az öntözővizet szükség szerint szivattyú juttatja el, mobil csővezetéken keresztül a kiszórást biztosító öntöződobig. (A szivattyú továbbítja az öntözővizet, az öntöződob által megkívánt nyomáson.)

Öntözéssel érintett területek: Györköny 0149/75 hrsz 20 hektár, Pusztahencse 0112 hrsz 98 hektár és 0118/6 hrsz 49,32 hektár.

Kelt: Paks-Földespuszta, 2020. november 15.

 

Projekt megvalósulás

A tervezett fejlesztés, beruházás sikeresen megvalósításra került.

Beszerzésre kerültek az öntözőrendszer elemei, részegységei.

A tervezett napelemes rendszer műszaki kivitelezésben történt változás, mely keretében a tervezettel ellentétben – a jobb kihasználás és elhelyezés érdekében – a napelemek nem a dobra, hanem egy fix állványra, a vízbázison található kút közelében kerültek elhelyezésre szigetüzemi rendszerben, biztosítva a kút szivattyú, valamint

A projekt tényleges befejezési dátuma:  2021.06.30.

Kelt: Paks-Földespuszta, 2021. július 19.