+36 20 540 9495 info@embryo.hu

VP3-16.1.1.-4.1.5.-4.2.1.-4.2.2.-8.1.1.-8.2.1.-8.3.1.-8.5.1.-8.5.2.-8.6.1.-17

„Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás”

A kedvezményezett neve: „EMBRIO” Előállító, Átültető Forgalmazó Kft. 

A projekt címe: „Innovációs operatív csoport létrehozása a szarvasmarha embrióbiopszia módszere üzemi körülmények közötti alkalmazhatóságának kidolgozására,valamint a projekt megvalósításához szükséges vizsgálólaboratórium létrehozása”

A projekt azonosítója: 1924216151

Az „EMBRIO” Kft. 1989-ben alakult, elsősorban szarvasmarha embriók előállítása, forgalmazása, a
magyarországi embrió-átültetés kidolgozása és megvalósítása céljából.

Tevékenysége az alap célkitűzésekhez kapcsolódó kutatásokra, és új technológiák adaptálására, kifejlesztésére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások
magas színvonalú megvalósítására fókuszál.

A Kft. a Milkmen Földesi Tejtermelő Kft-vel, a BOS-FRUCHT Agráripari Szövetkezettel, a VITAFORT Zrt-vel, a Génbank-Semex Kft-vel, valamint kutatókkal és szaktanácsadókkal létrehozott konzorcium keretében nyújtotta be támogatási kérelmét 2018 tavaszán a fenti program
keretében azzal a céllal, hogy olyan, üzemi körülmények között is
rutineljárásként megvalósítható költséghatékony protokollt dolgozzon ki az
embrió biopszián alapuló tenyészérték vizsgálatok területén, ami hatékonyan
segíti az adott állomány genetikai előrehaladásának felgyorsítását.

2019 novemberében a Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte a projekt megvalósításához benyújtott kérelmet.
A tervek szerint a projekt összes elszámolható költsége nettó 117.200.669,- Ft
lesz, melyből az elnyert, vissza nem térítendő támogatási összeg: 87.869.013,-
Ft, 60 %-os támogatás intenzitás mellett, nem elszámolható költség 9.866.445,-
forint. A projekt költségvetésén belül az innovációs csoport működtetése 43.871.530,-
Ft. támogatásban, míg a megvalósítani kívánt beruházás 43.997.483,- Ft.
támogatásban részesült.

A tervezett beruházás helyszíne:
7025 Bölcske, Paksi u. 31. és 7030 Paks-Földespuszta, Pusztahencse 0120/56 hrsz
– Embrió-átültető Központ

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2023.11.03.

Innováció, fejlődési lehetőség

A szarvasmarha tejtermelő ágazatban a ’80-90-es évektől látványos fejlődés ment végbe a
biológiai alapok megújításában, a műszaki-technikai korszerűsítésben. A
tenyésztési eljárások területén a fejlődés egyik legfontosabb iránya, célja
volt az ivadék-előállítás mennyiségi és minőségi irányítása a genetikai
előrehaladás ütemének növelése érdekében.

Az elmúlt években a tradicionális állattenyésztési módszerek lehetőségei kimerülőben
vannak, az általuk elérhető genetikai előrehaladás üteme lelassult. A modern
tenyésztési eljárások alkalmazása elméleti lehetőségként rendelkezésre áll a
versenyképesség fokozása érdekében, de hiányoznak azok az üzemi körülmények
között is alkalmazható módszerek, melyeknek a jelenlegi tenyésztési
rendszerekbe való adaptálása valóban segítheti a tenyésztőket állományaik
teljesítményének fokozásában.

A projekt célja olyan, üzemi körülmények között is rutineljárásként megvalósítható
költséghatékony protokoll kidolgozása az embrió biopszián alapuló tenyészérték
vizsgálatok területén, ami hatékonyan segíti az adott állomány genetikai előrehaladásának
felgyorsítását.

Ennek eredményével lehetősége nyílna a nagy genetikai értékű egyedek azonosítására
még az embrió beültetés előtt, ezáltal csökkenthető az embrió transzferek
száma, ami jelentős gazdasági előnyt jelent.

A projekt innovatív tartalmát az embrió biopszia üzemi körülmények között megbízhatóan és
költséghatékonyan végrehajtható módszerének kidolgozása adja. Emellett sor
kerül a biopszián átesett egyedek megtapadásának, valamint életképességének és
vitalitásának összehasonlító elemzésére is, ezzel a vizsgálattal a projekt
eddig nem vizsgált témákat vesz vizsgálat alá.

A projekt keretében kiépítésre és felszerelésre kerül egy olyan vizsgáló laboratórium,
amely alkalmas az in vivo és in vitro úton nyert embriók teljes körű
kezelésére, és a biopszia elvégzésére lézer segítségével. Az országban üzemi
körülmények között egyedülálló módszer jelentősen növelheti az embriók biopszia
utáni túlélését.

A konzorciumban résztvevők számára ezen együttműködés, innovációs fejlesztés, az annak során
megszerzett tapasztalatok, eredmények, végül pedig a kidolgozott protokoll az
állományok gyorsabb genetikai előrehaladását eredményezi azáltal, hogy a
beültetésekre vonatkozó döntések már az embriók genomikai tenyészértékének
ismeretében hozhatók meg. A projektbe vont donor és recipiens állományok
menedzsmentjében szerzett tapasztalatok javíthatják az embriók tapadását,
növelhetik az embriókból születendő egészséges egyedek számát.

A hatékonyság növelésével (genom alapú embrió szelekció, biopsziázott embriók életképességének javulása),
megszületett egészséges egyedek számának növekedése) jelentős versenyképesség
javulás várható, mind hazai, mind export értékesítési piacon. Több tej-, vagy
húsmarha tenyésztő részére biztosíthat így minőségi javulást az állományban és az
értékesített embriók révén.

Kelt: Bölcske, 2020. január 15.