+36 20 540 9495 info@embryo.hu

VP3-16.1.1.-4.1.5.-4.2.1.-4.2.2.-8.1.1.-8.2.1.-8.3.1.-8.5.1.-8.5.2.-8.6.1.-17

„Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás”

A kedvezményezett neve: „EMBRIO” Előállító, Átültető Forgalmazó Kft. 

A projekt címe: „Innovációs operatív csoport létrehozása a szarvasmarha embrióbiopszia módszere üzemi körülmények közötti alkalmazhatóságának kidolgozására,valamint a projekt megvalósításához szükséges vizsgálólaboratórium létrehozása”

A projekt azonosítója: 1924216151

Az „EMBRIO” Kft. 1989-ben alakult, elsősorban szarvasmarha embriók előállítása, forgalmazása, a magyarországi embrió-átültetés kidolgozása és megvalósítása céljából.

Tevékenysége az alap célkitűzésekhez kapcsolódó kutatásokra, és új technológiák adaptálására, kifejlesztésére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások magas színvonalú megvalósítására fókuszál.

A Kft. a Milkmen Földesi Tejtermelő Kft-vel, a BOS-FRUCHT Agráripari Szövetkezettel, a VITAFORT Zrt-vel, a Génbank-Semex Kft-vel, valamint kutatókkal és szaktanácsadókkal létrehozott konzorcium keretében nyújtotta be támogatási kérelmét 2018 tavaszán a fenti program keretében azzal a céllal, hogy olyan, üzemi körülmények között is rutineljárásként megvalósítható költséghatékony protokollt dolgozzon ki az embrió biopszián alapuló tenyészérték vizsgálatok területén, ami hatékonyan segíti az adott állomány genetikai előrehaladásának felgyorsítását.

2019 novemberében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte a projekt megvalósításához benyújtott kérelmet.
A tervek szerint a projekt összes elszámolható költsége nettó 117.200.669,- Ft lesz, melyből az elnyert, vissza nem térítendő támogatási összeg: 87.869.013,- Ft, 60 %-os támogatás intenzitás mellett, nem elszámolható költség 9.866.445,-
forint. A projekt költségvetésén belül az innovációs csoport működtetése 43.871.530,- Ft. támogatásban, míg a megvalósítani kívánt beruházás 43.997.483,- Ft. támogatásban részesült.

A tervezett beruházás helyszíne:
7025 Bölcske, Paksi u. 31. és 7030 Paks-Földespuszta, Pusztahencse 0120/56 hrsz
– Embrió-átültető Központ

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2023.11.03.

Innováció, fejlődési lehetőség

A szarvasmarha tejtermelő ágazatban a ’80-90-es évektől látványos fejlődés ment végbe a biológiai alapok megújításában, a műszaki-technikai korszerűsítésben. A tenyésztési eljárások területén a fejlődés egyik legfontosabb iránya, célja volt az ivadék-előállítás mennyiségi és minőségi irányítása a genetikai előrehaladás ütemének növelése érdekében.

Az elmúlt években a tradicionális állattenyésztési módszerek lehetőségei kimerülőben vannak, az általuk elérhető genetikai előrehaladás üteme lelassult. A modern tenyésztési eljárások alkalmazása elméleti lehetőségként rendelkezésre áll a versenyképesség fokozása érdekében, de hiányoznak azok az üzemi körülmények között is alkalmazható módszerek, melyeknek a jelenlegi tenyésztési rendszerekbe való adaptálása valóban segítheti a tenyésztőket állományaik teljesítményének fokozásában.

A projekt célja olyan, üzemi körülmények között is rutineljárásként megvalósítható költséghatékony protokoll kidolgozása az embrió biopszián alapuló tenyészérték vizsgálatok területén, ami hatékonyan segíti az adott állomány genetikai előrehaladásának felgyorsítását.

Ennek eredményével lehetősége nyílna a nagy genetikai értékű egyedek azonosítására még az embrió beültetés előtt, ezáltal csökkenthető az embrió transzferek száma, ami jelentős gazdasági előnyt jelent.

A projekt innovatív tartalmát az embrió biopszia üzemi körülmények között megbízhatóan és költséghatékonyan végrehajtható módszerének kidolgozása adja. Emellett sor kerül a biopszián átesett egyedek megtapadásának, valamint életképességének és vitalitásának összehasonlító elemzésére is, ezzel a vizsgálattal a projekt eddig nem vizsgált témákat vesz vizsgálat alá.

A projekt keretében kiépítésre és felszerelésre kerül egy olyan vizsgáló laboratórium, amely alkalmas az in vivo és in vitro úton nyert embriók teljes körű kezelésére, és a biopszia elvégzésére lézer segítségével. Az országban üzemi körülmények között egyedülálló módszer jelentősen növelheti az embriók biopszia utáni túlélését.

A konzorciumban résztvevők számára ezen együttműködés, innovációs fejlesztés, az annak során megszerzett tapasztalatok, eredmények, végül pedig a kidolgozott protokoll az állományok gyorsabb genetikai előrehaladását eredményezi azáltal, hogy a beültetésekre vonatkozó döntések már az embriók genomikai tenyészértékének
ismeretében hozhatók meg. A projektbe vont donor és recipiens állományok menedzsmentjében szerzett tapasztalatok javíthatják az embriók tapadását, növelhetik az embriókból születendő egészséges egyedek számát.

A hatékonyság növelésével (genom alapú embrió szelekció, biopsziázott embriók életképességének javulása),
megszületett egészséges egyedek számának növekedése) jelentős versenyképesség javulás várható, mind hazai, mind export értékesítési piacon. Több tej-, vagy húsmarha tenyésztő részére biztosíthat így minőségi javulást az állományban és az értékesített embriók révén.

Kelt: Bölcske, 2020. január 15.